Επικίνδυνες Μεταφορές

Η ασφαλής επιλογή για κάθε μεταφορική σας αναγκή!

Η εταιρεία μας πλήρως εναρμονισμένη με τους κανόνες ασφαλείας που επιβάλλει η συνθήκη ADR, αναλαμβάνει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων δίνοντας την πρέπουσα βαρύτητα στις λεπτομέρειες μιας τέτοιας φόρτωσης . Ενώ οι πιστοποιημένοι με πολυετή εμπειρία συνεργάτες μας εξασφαλίζουν την άψογη και απρόσκοπτη εκτέλεσή της.

Μεταφερόμενα επικίνδυνα υλικά:

  • ξηρός πάγος
  • εύφλεκτα/ τοξικά
  • ραδιενεργά
  • καύσιμα